Proposta de Servei Comunitari presentada a Ciutat i Escola – Curs 2017-18

Acompanyament i suport a l'escolarització


Descobrim les noves tecnologies?


Descripció:
Projecte de suport a l'escolarització per tal que els alumnes de primària d'origen africà del barri de Can Puiggener, puguin practicar i millorar les competències relacionades amb les noves tecnologies, l'ús de l'ordinador i el treball en equip, bàsiques per la millora dels aprenentatges i l'èxit escolar.


A quina necessitat, repte o millora dóna resposta?
Molts dels socis de l'Associació Afrocatalana d'Acció Solidària viuen al barri de Can Puiggener i sovint tenen dificultats d'adaptació pel seu baix nivell cultural i econòmic. Aquest fet condiciona la poca o nul·la capacitat d'ajuda que els progenitors poden oferir als seus fills en l'acompanyament escolar, especialment en aquells aprenentatges que estan més relacionats amb les noves teconologies i l'ús d'Internet.

Definició del servei:
Acompanyament escolar, fora de l'horari lectiu que es durà a terme durant 10 setmanes a raó d'una sessió a la setmana, amb els nens i nenes del barri de Can Puiggner, d'origen africà. Les sessions es portaran a terme al Centre Cívic de Can Puiggener i a la Biblioteca del barri i són a càrrec dels joves de secundària amb el suport del tutor/a i dels membres de l'entitat.

L'Associació Afrocatalana d'Acció Solidària traspassarà al professorat la informacio necessària, per centrar les actuacions a dur a terme, oferint-los tota l'ajuda i suport que calgui. Convindran una sessió prèvia abans que els joves iniciïn les sessions amb els infants, que es realitzarà a l'aula, per explicar:
  •      La finalitat de l'Associació 
  •      La necessitat detectada 
  •      En què consisteix el servei comunitari i que s'espera d'ells 
  •      El context sòciocultural del barri i la seva multiculturalitat
  •      El context familiar dels nens i nenes africans, nascuts ja a Sabadell, però la majoria de pares immigrants i amb nivell cultural baix, així com les dificultats dels aprenentatges escolars, relacionats sobretot amb les noves teconologies i la utilització d'ordinadors i d'Internet, ja que els infants no disposen d'ordinadors a casa i es veuen obligats a emprar els ordinadors de la biblioteca del barri, per fer els deures escolars. 
  •      Animar els joves a compartir el seu temps de lleure per ajudar altres escolars desfavorits en el seu aprenentatge escolar. 
  •      Sensibilitzar-los envers una realitat diferent a la seva i la satisfacció que els proporcionarà l'esforç que hi esmerçaran. 
Al llarg de les sessions, l'Associació ofereix el suport en tot moment als joves en la seva tasca, assistint i vetllant per l'assistència dels escolars. Al final, es realitzarà una taula rodona amb els tutors i els joves per parlar de l'experiència realitzada, del descobriment d'una altra realitat, d'una altra cultura, de la relació mantinguda i la sensació d'haver o no perdut el temps, com també la satisfacció de l'ajuda realitzada afavorint les competències educatives amb el seu compromís personal. També es parlarà de pros i contres en què s'han trobat i si han trobat sentit a la feina feta de manera altruísta.

En el marc de Les Jornades Multiculturals del barri de Can Puigener es farà una trobada i s'oferirà als joves un diploma de reconeixement i/o un treball fet pels nens i nenes en reconeixement de la seva tasca.

Accions d'aprenentatge:
Els alumnes de secundària emprendran les següents accions:
- Reconèixer la situació sòciocultural i multicultural del barri de Can Puiggener.
- Empatitzar amb els nens i nenes que trobaran i ajudaran, sense caure en cap moment en el paternalisme.
- Comprovar les dificultats dels nens i nenes del barri en els seus aprenentatges, especialment en l'ús de les noves tecnologies i el treball en equip.
- Responsabilitzar-se en la tasca de suport als infants, especialment en l'ús de l'ordinador i el treball en equip, preparant les sessions que duran a terme al llarg de les trobades amb els infants.

Competències bàsiques:
- Competència comunicativa lingüística i audiovisual
- Competència del tractament de la informació i competència digital
- Competència social i ciutadana

Objectius
- Donar a conèixer i difondre la realitat multicultural del barri de Can Puiggener.
- Executar un servei comunitari que doni eines als joves per valorar la tasca que portaran a terme, com a positiva per la societat.
- Responsabilitzar als joves en la seva tasca i la importància de la mateixa, tant per ells, com per als infants a qui s'adreça.
- Afavorir l'èxit educatiu dels nens i nenes de Can Puiggener, proporcionant-los eines favorables als seus aprenentatges.

Desenvolupament:
Nombre d’alumnes: entre 20 i 30 alumnes per fer un acompanyament personal de cada infant.
Temporalització i horaris: les sessions de suport amb els nens i nenes, serien a partir de 5:15 de la tarda. Es portarien a terme de gener a març.
Localització del servei: al Centre Cívic de Can Puiggener i a la Biblioteca de Can Puiggener.
Abast territorial: Barri de Can Puiggener.

Inscripció:
 


Informació:
Associació Afrocatalana d'Acció Solidària
Persona de contacte: Margarita Pérez Costa
Correu electrònic: margaperezcosta@yahoo.es
Telèfons: 665240565 i 937260446
Web: afrocat.org