INCLUSIÓ SOCIAL

PROJECTES D'INCLUSIÓ SOCIAL PER A PERSONES AFRICANES NOUVINGUDES
L’associació desenvolupa projectes d’inclusió social per a persones africanes nouvingudes. És una entitat formada en el seu 90% per persones, homes i dones, africanes immigrants. La problemàtica bàsica d'aquest col•lectiu és que té unes característiques culturals molt allunyades de la cultura occidental, un nivell educatiu i formatiu baix i dificultats d'integració a la societat catalana. És un col•lectiu força tancat en la seva cultura i les seves tradicions i amb poques possibilitats reals d'acostament a la cultura occidental si no és amb ajut i promoció exteriors. L'associació té com a objectiu principal, pel que fa a aquests socis, ajudar-los en la formació de les seves competències personals, socials i laborals bàsiques i promoure la seva igualtat d'oportunitats en la seva vida al nostre país.

ANY 2013

  1. Cursos d’iniciació a la llengua i la cultura catalanes (2 cursos)
    Cada curs compta amb 10 sessions de 2 h de classes d'iniciació a la llengua i la cultura catalanes sobre la base del programa del nivell inicial de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i els llibrets "Viure a Catalunya: vocabulari en imatges" i "Viure a Catalunya: comencem a parlar". Gràcies a un conveni que l’associació ha signat amb el Consorci per a la Normalització Lingüística, l’associació ha pogut emetre certificats oficials de 20 h d’assistència i assoliment del curs que serveixen als assistents per tramitar l’arrelament social. Objectius: Considerem que una de les actuacions prioritàries és que les persones nouvingudes coneguin la nostra llengua i la nostra cultura, la qual cosa els pot facilitar la seva integració. L'objectiu bàsic del curs és dotar-los d'un coneixement bàsic de la cultura catalana i d'unes competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana perquè puguin entendre millor on són, es puguin comunicar amb més facilitat amb la població autòctona i que tot això fomenti la seva integració a la nostra societat. Resultats previstos: Que l'alumnat conegui els elements bàsics de la cultura catalana i sigui capaç de comunicar en llengua catalana les seves necessitats bàsiques relacionades amb temes personals, de salut, de transport, de consum, de tràmits amb l'administració, de relació amb l'escola dels fills, etc.

  2. Cursos d’iniciació a les eines informàtiques i digitals (2 cursos)


    Els cursos compten amb 10 sessions de 2 h de classes d'iniciació a l'entorn infòrmàtic, digital i virtual. El programa del curs inclou coneixements sobre el maquinari (la pantalla, el teclat i el ratolí), sobre el programari (sistema operatiu Windows i eines bàsiques del sistema com el Word i l'Excel) i sobre l'ús d'Internet (nocions bàsiques de navegació i de cerca d'informació, ús de correu electrònic i ús de les xarxes socials i de promoció personal). Tot el curs es desenvoluparà de forma eminentment pràctica. Objectius: La informàtica té una presència cada cop més important a la nostra societat: al món formatiu, al món laboral, en moltes de les nostres accions quotidianes. No tenir coneixements informàtics i de les eines digitals i virtuals bàsqiues suposa avui dia un risc elevadíssim d'exclusió social que les persones nouvingudes sense formació pateixen i que els impedeix accedir a moltes activitats educatives, de comunicació i de cerca d'informació que limiten enormement la seva capacitat d'integrar-se al nostre món social i laboral.    Considerem que una de les actuacions prioritàries que pot fer l’associació és que les persones nouvingudes coneguin les eines informàtiques bàsiques, la qual cosa els pot facilitar la seva promoció personal i la seva inserció laboral. L'objectiu bàsic del curs és dotar-los de les competències informàtiques i digitals bàsiques per facilitar la seva igualtat d'oportunitats en els terrenys personal, social, educatiu i laboral. Resultats previstos: Que l'alumnat sigui capaç de desenvolupar-se amb certa desimboltura en l'entorn informàtic, digital i virtual: ús de l'ordinador, ús de les eines bàsiques del sistema operatiu Windows (Word i Excel), navegació i cerca d'informació per Internet, ús de correu electrònic, ús de xarxes socials, etc.

  3. Curs d’iniciació a la costura, mitja i ganxet (1 curs)


     El curs compta amb 10 sessions de 2 h de classes d’iniciació a la costura, mitja i ganxet. Amb la voluntat de formar en competències personals, socials i laborals bàsiques, hem pensat en el col•lectiu de dones, que té més dificultats per treballar atès que el seu principal objectiu és la cura de la llar i dels fills. Havent-nos posat contacte amb elles i valorades les seves necessitats i les seves propostes, ens hem decantat per la possibilitat d’oferir-los un curs d’introducció a la costura, mitja i ganxet. El curs és eminentment pràctic i s’hi imparteixen les nocions bàsiques de cosir, sargir, fer vores, sobrefilar, tallar un patró i aplicar-ho a la roba, aprendre el maneig d’una màquina de cosir elèctrica, bobinar, enfilar, repuntar, sobrefilar, atacar els fils, tallar i cosir un davantal per a la cuina i una bossa folrada i acabaríem el curset amb unes nocions de teixir amb llana i amb ganxet. Objectius: Aquest curset, adreçat bàsicament a dones però per al qual ja ens han demanat assistència alguns homes atès que a l’Àfrica la professió de sastre/modista és eminentment ocupada per homes, els ajuda a ampliar els seus coneixements i donar eines per afavorir la seva tasca familiar i/o fins i tot laboral. Resultats previstos: Que l'alumnat conegui els elements bàsics de cosir, sargir, fer bores, sobrefilar, tallar un patró i aplicar-ho a la roba, aprendre el maneig d’una màquina de cosir elèctrica, bobinar, enfilar, repuntar, sobrefilar, atacar els fils, tallar i cosir una peça de roba senzilla i que tingui nocions bàsiques de teixir amb llana i amb ganxet.