QUI SOM

L'Associació Afrocatalana d'Acció Solidària Amics de la Casamance és una entitat oberta i participativa fundada l'octubre del 2011 per un grup de persones catalanes i africanes amb l'objectiu de desenvolupar, d'una banda, projectes de cooperació amb l'Àfrica i, de l'altra, projectes d'inclusió social per a les persones africanes immigrades que viuen a Catalunya.

Està donada d'alta al registre d'associacions de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments de Sabadell i Castellar del Vallès i forma part dels consells de cooperació d'ambdues poblacions.

A l'Associació Afrocatalana d'Acció Solidària estem reflexionant intensament sobre el concepte de cooperació solidària a l'Àfrica per intentar trobar nous models que vagin una mica més enllà dels tradicionals, que de moment no excloem perquè creiem que podem conviure i que poden ser necessaris en determinades situacions extremes. Però sí que volem entendre la solidaritat com una acció que doni eines perquè siguin les mateixes comunitats les que puguin prendre decisions per elles mateixes i el seu futur.

I aquí, entre la comunitat catalana, entenem que cal intentar generar processos de desenvolupament de consciència crítica i d'actuació social i compromesa en funció d'una concepció de pertinença a un món global que va més enllà d'un mateix i que comença amb el diàleg real amb el veí i amb una quotidianitat sostenible en tots els sentits i s'estén fins a la implicació en projectes més amplis, més extensos i amb comunitats de qualsevol racó del món que viuen en situacions i condicions difícils.

OBJECTIUS DE L'ASSOCIACIÓ 
 1. Sensibilitzar i promoure consciència crítica en la comunitat catalana respecte de la precarietat de les condicions de vida a l'Àfrica en els terrenys social, educatiu, mediambiental, econòmic, sanitari i cultural.

 2. Bastir accions solidàries i de cooperació per ajudar la població autòctona a organitzar-se i a empoderar-se perque puguin esdevenir agents actius del seu propi creixement i puguin intentar pal·liar, en la mesura de les seves possibilitats, aquesta situació de fragilitat. 

 3. Sensibilitzar i promoure consciència crítica en la comunitat catalana respecte de les precàries condicions legals i de vida de la comunitat africana immigrada, alhora que de les seves dificultats d'integració en la nostra societat. 

 4. Bastir accions d'inclusió social per facilitar a la comunitat immigrada africana la seva formació en competències personals, socials i laborals bàsiques i promoure la seva igualtat d'oportunitats. 

 5. Fer entrar en diàleg les dues comunitats, perque coneguin mútuament les característiques i idiosincràcia de les seves cultures (pel que fa a l'africana, especialment de l'ètnia mandinga, a la qual pertanyen els socis de l'associació). 

 6. Ajudar la comunitat mandinga immigrada a preservar la seva cultura i les seves tradicions.

ORGANIGRAMA
 • President: Lamine Souane
 • Subpresident: Lamine Cisse
 • Secretària: Carme Tortajada
 • Tresorera: Mariona Mas
 • Vocals: Ansoumane Badji i Mercè Laguna