Projecte de l'hort de les dones de Diannah Ba finançat per l'ajuntament de Castellar de Vallès