L'Hospital de Palamós fa donació de material a l'Associació afrocatalana d'acció solidària

Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà - 04/03/2016

L'Hospital de Palamós fa donació de material a l'Associació afrocatalana d'acció solidària
Dimarts dia 1 de març, l'Hospital de Palamós va lliurar a l'Associació afrocatalana d'acció solidària el següent material:

3 cadires de rodes
3 fonts de llum
1 projector
Material fungible sanitari (varis)

Tots aquests articles han quedat obsolets per a la nostra entitat i én aquests moments es troben en desús, però encara poden tenir una bona utilitat en altres àmbits.

Aquest material serà transportat personalment per el president de l'associació, el Sr. lamin Souane, a tres ambulatoris de tres pobles del Senegal: Santé de Diannah-Ba, Santé de Marsassoum, Santé de Djiredji.