Viatge de Cooperació i de Solidaritat 2015

 1. Al poble de Diannah-Ba, a la regió de Sédhiou (Senegal)
  En primer lloc vam anar a visitar l’escola de primària, la instal·lació de les plaques solar, els materials que vam enviar per equipar el despatx del director i les tres aules bressol que encara són de bambú malgrat que l’associació les va equipar.
  Pel que fa a les plaques solars, el problema està relacionat amb les bateries, la qual cosa fa que no hi hagi llum a l’escola. Es va fer una reunió amb l’alcalde de la població per mirar de resoldre aquest problema.
  Se’ns informa també que hi ha un problema relacionat amb l’entrada i sortida dels alumnes i l’obertura i tancament de les dues portes de l’escola. Es demanen recursos per desplaçar la porta petita a prop de la porta gran. Conjuntament amb el president de l’AMPA i el director de l’escola vam celebrar una reunió amb el subprefecte de la regió de Sédhiou per exposar-li els projectes de cooperació que ha dut a terme l’associació en l’àmbit de la sanitat i l’educació, tant a Diannah-Ba com en altre poblacions.
  També ens vam reunió amb el cap de la Direcció General Acadèmica de Sédhiou per informar dels projectes relacionats amb l’educació que l’associació ha realitzat a la zona.

 1. A Marssassoum, a la regió de Sédhiou (Senegal)
  Vam visitar l'Ècóle 4 del barri de Kankaba per verificar la recepció del material escolar enviat (taules, cadires, pissarres, materials fungibles...) i visitar les obres de construcció d'una aula que es va realitzar al llarg del 2014. També es van concretar les obres de rehabilitació de la resta d'aules de l'escola com a projecte 2015.
  Es va fer una reunió amb les autoritats de la població per al possible enviament d'una màquina esterilitzadora de material mèdic i una ambulància medicalitzada.


 2. A Patchar, Gàmbia
  Vam reunir-nos amb l’AMPA de l’escola de primària de la població per parlar de l’enviament de 50 cadires, 20 taules i una pissarra que es va fer al llarg del 2014. L’altre tema de conversa va ser la concreció del projecte que l’associació té per a l’escola durant el 2015: la construcció d’un mur de tancament del centre per facilitar la seguretat dels nens i evitar l’entrada d’animals al recinte escolar.
  Vam visitar l’ambulatori de la població amb l’ànim de verificar el seu estat per enviar-hi una màquina esterilitzadora, però vam constatar que es troba en una situació catastròfica i vam decidir enviar-la a una població major, Brikama, que facilitarà que se’n beneficiïn més persones. 

  Des d’aquí volem donar les gràcies a tots els col·laboradors i col·laboradores de l’associació per fer possibles tots aquestes accions. Agraïm especialment la seva dedicació a la secretària i a la tresorera de l’associació i al nou representant de l’associació a l’Àfrica, en Malang Koma, de Diannah-Ba. El nostre més sincer agraïment també als ajuntament de Sabadell i Castellar del Vallès, a l’Hospital Taulí, a l’escola El Martinet de Ripollet, a l’ONG Bahati, al Xavi Arderius i a la Dra. Francesca Clusellas.